Nhật Ký #017 | 10/06/2022 | Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Từ Số 41 Đến Số 44

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 017: Nhật Ký 41 đến 44 được phát vào 16:00 Thứ Sáu ngày 10/06/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.