Nhật Ký #016 | 09/06/2022 | Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Từ Số 36 Đến Số 40

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 016: Nhật Ký 36 đến 40 được phát vào 16:00 Thứ Năm ngày 09/06/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.