Nhật Ký #015 | 08/06/2022 | Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Từ Số 31 Đến Số 35

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 015: Nhật Ký 31 đến 35 được phát vào 16:00 Thứ Tư ngày 08/06/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.