Nhật Ký #014 | 07/06/2022 | Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Từ Số 27 Đến Số 30

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 014: Nhật Ký 27 đến 30 được phát vào 16:00 Thứ Ba ngày 07/06/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.