Nhật Ký #013 | 06/06/2022 | Nhật Ký Tổng Hợp Từ Số 01 Đến Số 26

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 013: Nhật Ký Tổng Hợp Từ Số 01 Đến Số 26 được phát vào 16:00 Thứ Hai ngày 06/06/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.