Nhật Ký #012 | 05/06/2022 | Nhật Ký Từ Số 24 Đến Số 26

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 012: Nhật Ký 24 đến 26 được phát vào 16:00 Chúa Nhật ngày 05/06/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.