Trực Tuyến | 30/04/2022 | Tuần Cửu Nhật – Ngày Thứ Sáu

Mời cộng đoàn cùng tham dự Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày Thứ Sáu vào lúc 15:00 Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh ngày 30/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.

7