Trực Tuyến | 21/05/2022 | Tuần Cửu Nhật – Ngày Thứ Sáu

Mời cộng đoàn cùng tham dự Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày Thứ Sáu vào lúc 15:00 Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh ngày 21/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.