Trực Tuyến | 17/05/2022 | Tuần Cửu Nhật – Ngày Thứ Ba

Mời cộng đoàn cùng tham dự Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày Thứ Ba vào lúc 15:00 Thứ Ba Tuần V Phục Sinh ngày 17/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.