Trực Tuyến | 16/04/2022 | Ngắm Đàng Thánh Giá Ngoài Trời

Mời cộng đoàn cùng tham dự Nghi Thức Ngắm Đàng Thánh Giá Ngoài Trời vào lúc 17:00 ngày 16/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Đội Ngắm Giáo Xứ thực hiện.