Trực Tuyến | 04/06/2022 | Ngày IX Trong Tuần Cửu Nhật – Cầu Cho Những Linh Hồn Nguội Lạnh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày Thứ Chín vào lúc 15:00 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh ngày 04/06/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.