Đọc Kinh Chung | 25/04/2022 | Sáng Thứ Hai Tuần II Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Mừng vào lúc 09:00 Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh ngày 20/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.

https://www.youtube.com/watch?v=5liMPh0PJbo