Đọc Kinh Chung | 24/04/2022 | Tối Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Mừng vào lúc 19:30 Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót ngày 24/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.