Đọc Kinh Chung 15/08/2022 | Ngày VII Tuần Cửu Nhật – Cầu Cho Người Tôn Sùng Lòng Thương Xót

Mời cộng đoàn cùng tham dự Đọc Kinh Chung Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày VII vào lúc 15:00 Thứ Hai 15/08/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.