Đọc Kinh Chung 14/08/2022 | Ngày VI Tuần Cửu Nhật – Cầu Cho Người Khiêm Nhường Và Trẻ Thơ

Mời cộng đoàn cùng tham dự Đọc Kinh Chung Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày VI vào lúc 15:00 Chúa Nhật 14/08/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.