Đọc Kinh Chung | 14/08/2022 | 5 Sự Vui_Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Vui vào lúc 19:30 Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên ngày 14/08/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.