Đọc Kinh Chung | 14/02/2022 | Sáng Thứ Hai Tuần VI Thường Niên Năm C

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Vui vào lúc 09:00 Thứ Hai ngày 14/02/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.