Đọc Kinh Chung | 01/05/2022 | Tối Chúa Nhật III Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Đọc Kinh Chung – 5 Sự Vui vào lúc 19:30 Chúa Nhật III Phục Sinh ngày 01/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.

https://www.youtube.com/watch?v=ztAUef-4OL0