Đọc kinh 16/07/2022 | Ngày VIII Tuần Cửu Nhật – Cầu Cho Những Linh Hồn Nơi Luyện Ngục

Mời cộng đoàn cùng tham dự Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày VIII vào lúc 15:00 Thứ Bảy 16/07/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.