12/07/2022 | Ngày V Tuần Cửu Nhật – Cầu Cho Người Lạc Giáo Và Ly Giáo

Mời cộng đoàn cùng tham dự Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày V vào lúc 15:00 Thứ Ba 12/07/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.