Bài Giảng | 25/04/2022 | Thứ Hai Tuần II Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Bài giảng Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ngày Thứ Hai vào lúc 15:00 Thứ Hai Tuần II Phục Sinh ngày 25/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.

https://www.youtube.com/watch?v=Vq9GGtFEcKU